divendres, 8 de novembre de 2013

Sunnites i xiïtes. Coincidències i divergències I

A l’Islam hi ha dues corrents interpretatives majoritàries: sunnites i xiïtes. Una enquesta mundial feta pel centre Pew sobre els musulmans aporta interessants dades per conèixer l’estat d’aquestes tradicions. Les dues tenen punts en comú, però també algunes diferències interpretatives i de pràctiques. Sunnites i xiïtes estan units pels principis fonamentals de la fe islàmica: comparteixen la fe en Alà i en el seu profeta Mahoma. En la majoria de països musulmans sunnites i xiïtes tenen en comú que creuen que hi ha vida desprès de la mort i en un cel o un infern. Curiosament  a l’Iraq els xiïtes creuen una mica menys en l’infern que els sunnites (89% vs 98%, respectivament). Les dues tradicions també creuen en els àngels i la predestinació. Tampoc hi ha diferències bàsiques envers els principis bàsics de l'Islam.

On es comencen a trobar diferències és en el compromís religiós personal. Aquestes variacions es donen comparant països, però no comparant les tradicions dins de cada país doncs en cada país, els xiïtes i sunnites tendeixen a presentar nivells similars de compromís religiós. A l'Afganistan, l'Iraq i l'Iran, per exemple, almenys tres quartes parts dels xiïtes i dels sunnites diuen que la religió és molt important per a ells. A l'Azerbaidjan, xiïtes i sunnites comparteixen una visió similar de la religió, amb poc menys de la meitat en cada grup (47% i 43%, respectivament) diuen que la religió és molt important en les seves vides. Només al Líban s’observen diferències importants entre sunnites i xiïtes en relació a la importància de la religió: el 66% dels sunnites libanesos diuen que la religió és molt important mentre que aquesta ho és només pel 51% dels xiïtes libanesos.


Hi ha poques diferències en les pràctiques religioses. Per exemple, tant sunnites com xiïtes tenen els mateixos percentatges de pràctiques sobre el Ramadà si es mira país a país. Però sí que hi ha diferències si les comparacions són entre països. A l'Iraq, Afganistan, Líban i l'Iran més de vuit de cada deu membres de les dues tradicions diuen que dejunar durant el Ramadà. Però a Azerbaidjan, per contra, menys de la meitat de qualsevol tradició, xiïtes (48%) o sunnites (42%), diuen que observen el dejuni tradicional durant les hores del dia durant tot el mes. 

Cap comentari:

Publica un comentari