dissabte, 9 de novembre de 2013

Sunnites i xiïtes. Coincidències i divergències II

Dins de cada país, l'enquesta sobre la fe i pràctica islàmica de sunnites i xiïtes també troba percentatges similars entre xiïtes i sunnites respecte la pregària i l’assistència a la mesquita. Només hi ha una diferència important de comportament a Afganistan: els xiïtes afganesos són 15 punts menys observants en les pràctiques islàmiques que els sunnites dia (77% vs 92%) per cent. En altres llocs, els xiïtes i sunnites de tots els països estudiats s'assemblen entre si en la freqüència de l'oració i l'assistència a la mesquita.

Tot i compartir moltes creences i pràctiques bàsiques, els xiïtes i sunnites difereixen bàsicament sobre l’acceptació de certes pràctiques associada amb el mes Muhàrram. Aquest més, el primer del calendari musulmà, sagrat per a tots els musulmans, ho és especialment pels xiïtes. Aquest celebren el dia 10 d’aquest més l’Ashura on es commemora la mort del nét del profeta Mahoma, Hussein. Per celebrar-ho es fan peregrinacions a la tomba de Hussein o les tombes d'altres sants musulmans. Precisament, la veneració dels sants és una pràctica que difereix entre xiïtes i sunnites. A l'Iran, per exemple, aproximadament nou de cada deu xiïtes (89%) diuen que és acceptable a l'Islam visitar els santuaris dels sants musulmans mentre que només un 28% dels sunnites valora positivament aquesta pràctica.


En els cinc països musulmans estudiats menys de la meitat de xiïtes i sunnites consideren que a l'Islam es permet demanar ajusta als parents o avantpassats morts. Tot i que els xiïtes són significativament més propensos que els sunnites a acceptar aquesta pràctica. Les diferències són majors en Iraq (36) i Afganistan (34), mentre que també es troben diferències significatives en Azerbaidjan (15) i el Líban (12). Només a l'Iran no hi ha pràcticament diferències entre xiïtes i sunnites sobre l’apel3lació als familiars morts o avantpassats

Cap comentari:

Publica un comentari