dissabte, 30 de novembre de 2013

L’Islam en l’exhortació Evangelii Gaudium


El papa Francesc en la seva exhortació apostòlica Evangelii Gaudium comenta que en aquesta època és molt importància la relació dels creients amb l'Islam, especialment en aquells països de tradició cristiana. En aquests llocs és clar que els musulmans poden celebrar  lliurement el seu culte i, amb sense masses dificultats, poden viure integrats en la societat. El papa recorda que els musulmans , «confessant adherir-se a la fe d'Abraham, adoren amb nosaltres un Déu únic, misericordiós, que jutjarà els homes el dia final». Per Francesc “els escrits sagrats de l'Islam conserven part dels ensenyaments cristians; Jesucrist i Maria són objecte de profunda veneració”.   És admirable, diu el papa,  “veure com joves i ancians, dones i homes de l'Islam són capaços de dedicar temps diàriament a l'oració i de participar fidelment dels seus ritus religiosos. Al mateix temps, molts d'ells tenen una profunda convicció que la pròpia vida, en la seva totalitat, és de Déu i per a Ell. També reconeixen la necessitat de respondre-li amb un compromís ètic i amb la misericòrdia cap als més pobres

Aquesta admiració cap la religiositat dels musulmans s’ha de traduir en voluntat de diàleg i col·laboració per part dels cristians. Però, per fer-ho, afirma Francesc, “és indispensable l'adequada formació dels interlocutors, no sols perquè estiguin sòlidament i joiosament arrelats en la seva pròpia identitat, sinó perquè siguin capaços de reconèixer els valors dels altres, de comprendre les inquietuds que hi ha a l’arrel dels seus reclams i de treure a llum les conviccions comunes. . Per això els cristians hauríem d’acollir amb “afecte i respecte els immigrants de l'Islam que arriben als nostres països, de la mateixa manera que esperem i preguem ser acollits i respectats en els països de tradició islàmica”. Per aquest motiu el papa Francesc implora “humilment a aquests països que donin llibertat als cristians per poder celebrar el seu culte i viure la seva fe, tenint en compte la llibertat que els creients de l'Islam gaudeixen en els països occidentals! Enfront d'episodis de fonamentalisme violent que ens inquieten, l'afecte envers els veritables creients de l'Islam ha de portar-nos a evitar odioses generalitzacions, perquè el veritable Islam i una adequada interpretació de l'Alcorà s'oposen a tota violència”.

Cap comentari:

Publica un comentari